χάος

                                                Öl/Leinwand, 150x120cm, 2019